contact

HELSINKI office

  • Mari Mattsson
  • +358 40 5656926
  • mari.mattsson@designconnection.fi
  • Läntinen brahenkatu 6, 00510 Helsinki, Finland

ESPOO office

  • Kiuastie 28 B, 02770 Espoo, Finland
  • laskutusosoite